Foretagspress Head

ProjektSamordning erbjuder ett brett utbud av tjänster – från organisationsutveckling och affärsrådgivning till projektledning och utredningar av arbetsförmåga, i den egna webbaserade utredarmetodiken ROS (Rehabilitering i Ordnad Struktur).

Vår kunskap och kompetens utvecklas och fördjupas ständigt, inte minst i mötet med våra uppdragsgivare. Målet är att på ett flexibelt och tillmötesgående sätt, finna lösningar på våra uppdragsgivares frågeställningar. Vägledande för flera av våra uppdrag är praktisk tillämpning genom så kallat lösningsfokuserat lärande med konsekvensbaserad metodik.

Våra uppdragsgivare återfinns både inom den privata och offentliga sektorn samt inom större ideella organisationer. Denna bredd ger oss en naturlig förståelse för olika typer av organisationers behov och krav på de tjänster vi erbjuder.

ProjektSamordnings grundläggande värderingar utgår från demokrati, socialt ansvarstagande samt ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Denna värdegrund genomsyrar hela verksamheten.

ROS

Rehabilitering i Ordnad Struktur
Ett varumärke inom ProjektSamordning