Org Head

ProjektSamordning anlitas ofta som rådgivare inför olika projektsatsningar eller lanseringar av nya produkter och tjänster. Det kan också handla om en befintlig produkt som behöver utvecklas.

Inom vår organisation finns stor kunskap och kompetens om hur ett affärs- eller organisationsprojekt kan startas. Vi lämnar förslag på de rätta kontakterna och vid önskemål informerar vi om möjliga finansieringsmodeller.

Affärsrådgivning kan också vara ett samtal om hur verksamheten kan utvecklas. Ett externt bollplank är ibland nödvändigt för att rätt beslut ska kunna fattas. Det kan även handla om exempelvis organisationsfrågor eller känsliga medarbetarsamtal. När det behövs skräddarsyr vi program med inslag av extern experthjälp.

Samarbetsavtal
Med flera av våra kunder har vi tecknat ett samarbetsavtal som bygger på ett årligt åtagande. Det utgår från de aktuella behov som finns och innehåller bland annat bevakning och representation av verksamheten genom ProjektSamordning. Avtalet reglerar:

  • Sekretess
  • Arbetsbeskrivning (förväntat resultat)
  • Villkor för representation
  • Ekonomi
  • Övrigt som anses viktigt mellan parterna

Avtalstiden löper normalt under tolv månader med en månads uppsägning. Vi går igenom de behov som finns och eventuell revidering av tidigare avtalsinnehåll innan ett nytt avtal tecknas. Denna genomgång, som också redovisar nedlagd arbetstid under avtalad arbetsperiod, innebär ingen extra kostnad för uppdragsgivaren.