Affarsradgivning Head

Chefshandledning
Som chef kan det många gånger kännas ensamt. Då kan det vara bra att ha ett bollplank i en neutral person. En person som sätter hela verksamhetens bästa i centrum för handledningsarbetet och som ställer sig ”axel vid axel” med den som handleds. Arbetsmodellen går ut på att stödja och utveckla chefens förmågor att leda och utveckla den verksamhet han/hon ansvarar för, utan att frånta eller överta chefens roll eller ansvar.

Vi använder oss av verktyg som är enkla att applicera i det vardagliga arbetet. Verktyg som är lösningsfokuserade och utgår från att tänka i konsekvenser.

Vi handleder främst inom följande områden:

  • Arbetsrättsliga frågor
  • Medarbetarsamtal - det svåra samtalet
  • Konflikthantering
  • Organisationsutveckling
  • Positiv personalkommunikation
  • Rehabiliteringsplanering och genomförande
  • Rekrytering
  • Ledarstil/personligt varumärke