Kontakt Head

Dick Netterlid

Mobil: 0705-912990

Ämnesområden:
  • Projektledning
  • Organisationsanalysarbete
  • Coachstöd (Marknad & Sälj)
  • Utbildning (Projektkunskap, Marknadsföring, Säljkunskap, Mötesteknik)
  • Affärsrådgivning (Projektfinansiering)

Anne Netterlid

Mobil: 0706-917177

Ämnesområden:
  • Organisationsutveckling
  • Arbetsförmågebedömningar och utbildning av instruktör/utredare inom ROS

Kontakta oss

Hur vill du bli kontaktad?
I vilket ärende?