Marknadsforing Head

För att nå en ny marknad eller en ny målgrupp ställs det allt större krav på verksamheten. Ofta handlar det om att hitta nya arbetssätt och okonventionella metoder för att uppnå ett positivt resultat. I affärsområdet marknadsföring erbjuder ProjektSamordning följande tjänster och kompetenser:

  • Marknadskommunikation
  • Relationsmarknadsföring
  • Marknadsplan/strategi

Inom dessa områden arbetar vi bland annat med produktlanseringar, produktutveckling och strategier för att nå en ny eller förstärka en befintlig målgrupp eller marknad. Vi arbetar i projektform, där vi agerar projektledare och koordinator. Vi spelar också en rådgivande roll inom projektfinansiering och det dagliga arbetet med den interna arbetsorganisationen. Ofta handlar det även om att utvärdera det ekonomiska värdet av en enskild insats.

Utöver dessa tjänster hjälper vi till med:

  • Mässarrangemang
  • Uppbyggnad av monter (layout och design)
  • Säljteknik/stöd inför, under och vid uppföljning av genomförd aktivitet
  • Marknads- och säljhandledningar

Marknads- och säljhandledning
Här får du som önskar individuell coachning inom sälj- och marknadsföringsområdet och professionellt stöd utifrån dina behov. Coachning kan även ske av grupper från samma företag eller utifrån önskan att möta andra verksamheter och deras erfarenheter för att nå en ökad marknad. I första hand använder vi oss av relationsmarknadsföringsmodellen, där vi har mer än 25 års erfarenhet. Stor vikt läggs vid att jobba med det personliga varumärket.

En planerad marknadsstrategi är en investering för framgång
Dick Netterlid, ProjektSamordning
En mindre lyckad satsning är ändå en investering i nyvunnen kunskap och kompetens
Dick Netterlid, ProjektSamordning