Org Head

Organisationsanalys
ProjektSamordningstödjer uppdragsgivaren i utvecklingsarbetet genom, att som steg 1, analysera vilka styrkor och svagheter samt hot och möjligheter som gäller för verksamheten. Tillsammans tar vi fram en konkret åtgärdsplan som svarar på frågorna var, när, hur, vem/vilka och varför. Genom en konsekvensanalytisk metod och lösningsfokuserat tänkande, får uppdragsgivarna verktyg som lätt kan appliceras i det vardagliga arbetet.

  • Ökad delaktighet
  • Ökad förståelse
  • Ökad demokrati
  • Ökat resultat
  • Ökat samarbete
  • Ökad förändringsvilja
  • Ökad kunskap om varandra
  • Ökad respekt för varandras olikheter
  • Nyvunnen kunskap och kompetens
Vår svagaste sida är som starkast när vi bortser från den
Dick Netterlid
Vår starkaste sida är som svagast när vi bortser från den
Anne Netterlid