Org Head

Organisationsutveckling
Allt omkring oss i världen förändras ständigt, inget tycks konstant. Detta gäller även företag, offentlig sektor och ideella organisationers verksamheter och strukturer. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum se över hur organisationen i verksamheten fungerar.

Några ord från våra kunder:

En ledare med god ämneskunskap
Bra pedagogik där alla känner sig delaktiga och vågar prata
Ytterst lärorikt och mycket gott att smälta
Första gången det var roligt att komma sist i en tävling
Skulle kunna stanna en dag till. Kul att gå till jobbet på måndag