Projektledning Head

ProjektSamordning har gjort sig känd som en intressant partner i flera olika sammanhang där det funnits behov av extern projektledning. Vi bidrar med vår erfarenhet och använder en arbetsmodell som utgår från lösningsfokuserat lärande. Det innebär bl.a att uppdragsgivaren har full kontroll, men samtidigt har stöd av ett administrativt verktyg som utvecklats av oss.

Våra uppdragsgivare återfinns inom industri- och tjänstesektor samt offentlig sektor.

Några exempel på projektinriktningar där vi har medverkat aktivt är:

  • Produktetablering
  • Teknikimplementering
  • Marknadsprojekt
  • Mäss- och seminariearrangemang
  • Arbetsmarknadsprojekt
  • Start av företag
  • Nätverksprojekt

ProjektSamordning har som mål att uppdragsgivaren skall ges kunskap och kompetens, att klara liknande uppdrag som vi genomfört i framtiden utan konsultativt stöd. Vi arbetar därför med, att på ett praktiskt och konkret sätt lära ut projektkunskap och projektmetodik. Vår övertygelse är att det enklaste sättet att lära sig något nytt, är när det finns behov i det dagliga arbetet, som kan användas för att praktiskt pröva nyvunna insikter och kunskaper.